Brandsikkerhed

ZIP arbejder for ansvarlig brug af pejs og grill.

Udskriv denne side

Opbevar altid dit brændsel (papir, træ eller kul), tændstikker, lightere og Zip optændingsblokke mindst 2 meter væk fra åben ild og aldrig direkte foran. Undlad at lægge det på kaminhylden over ilden, da de kan falde eller blive skubbet ned.

Sørg altid for, at der er et kamingitter foran pejsen, når du ikke passer ilden. Og sørg for, at det kamingitter, du bruger, er bredt og højt nok til at dække hele den åbne pejs.

Sørg for altid at holde øje med ilden. Det anbefales ikke at gå fra en brændende ild, da gnister kan trænge igennem kamingitre.

Sørg for at skorstenen fejes regelmæssigt, gerne hvert år, når efteråret starter. Dette hjælper med at forhindre opbygningen af sod og fjerner fuglereder, der kan skabe blokering og resultere i skorstensbrand.

Lad ikke børn tænde op i pejsen eller lege med ild og/eller optændingsblokke.

Det er lettere og sikrere at bruge tændstikker frem for en lighter, når du tænder op. Det er også lettere at placere optændingsblokken som noget af det første, når du gør klar til at tænde op med brændslet placeret rundt om optændingsblokkene og plads nok til, at en tændstik kan nå hen til optændingsblokken.

Læg aldrig optændingsblokke i en opvarmet pejs eller på anordninger. Sørg altid for, at disse er kølet af til stuetemperatur.

Det anbefales, at optændingsblokkene placeres, før de tændes frem for at tænde dem og derefter lægge dem hen til bålet.

Læg ikke for meget brændsel ved en optændingsblok, når der først tændes op. Optændingsblokkene fungerer bedst, når der er åbne luftkanaler rundt om optændingsblokken.

Optændingsprodukter må ikke indtages.

Skal altid opbevares uden for børns og husdyrs rækkevidde.