Brandsikkerhed

ZIP arbejder for ansvarlig brug af åben ild og grill.

Udskriv denne side

Vær opmærksom på, at det kan være svært at se flammer i dagslys.

Det er sikrere at bruge tændstikker til at antænde en grill. Hold armen strakt og ansigtet væk fra potentielle flammer.

Vær opmærksom på, at optændingsgel og -væske begynder at evaporere det øjeblik, det hældes ud af beholderen, og derfor kan antændes i luften over det sted, hvor det er hældt ud. Må kun antændes med en udstrakt hånd og ideelt med en tændstik frem for en lighter.

Sprøjt ikke optændingsvæske på flammerne.

Bortskaf altid flasken, straks den er tom. Det er særligt farligt at anvende flasken til at opbevare andre væsker i (der sandsynligvis ikke er egnede til at tænde op i grillen) og kan føre til uheld, hvis man uforvarende bruger en farlig brændbar væske.

Optændingsprodukter må aldrig indtages.

Skal altid opbevares uden for børns og husdyrs rækkevidde.